• Välkommen till
    Revisisionsbyrån

Byråns tjänster

Med hjälp av vår erfarenhet från branschen känner vi oss trygga med att ge våra kunder löftet om att hjälpa till, oavsett vad det gäller.

Vi utgår från vårt kontor intill Ljusnan i Bollnäs och hjälper alla våra kunder runtom i länet och landet.
Vi utvärderar kontinuerligt våra verktyg för att kunna lägga vår tid på rätt ställe – där det gör skillnad för dig som kund.

Revision

Vi är båda Auktoriserade revisorer och utför såväl den årliga revisionen av årsredovisning och styrelsens förvaltning som eventuell övrig granskning ditt företag är i behov av.

Skatt

Som företagare stöter du på många typer av frågeställningar relaterat till skatteområdet. Vi hjälper dig och ditt företag att hamna rätt i en snårig och föränderlig skattelagstiftning.

Rådgivning

Starta, utveckla, ombilda, omstrukturera, köpa, sälja. Listan kan göras lång på de frågor och utmaningar du kan ställas inför som företagare. Oavsett vad ska du som kund känna dig trygg med att du får rätt hjälp av oss.

Resten

Vi vill att du som kund alltid kan vända dig till oss. Sitter inte vi på svaret kan vi peka dig i rätt riktning. Vi hjälper dig.Kontakta Byrån

Jon Pettersson
Auktoriserad revisor
[email protected]
073-089 27 26
Magnus Rosén
Auktoriserad revisor
[email protected]
070-201 21 87